گروه
ثبت نام بیمه مکمل درمان
1397/09/29
به اطلاع همکاران گرامی می رساند جهت ثبت نام بیمه مکمل درمان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/10/3 با مراجعه به واحدهای امور اداری نس...
ادامه مطلب 1397/09/29 اطلاعیه خبر صفحه اصلی خبر معاونت توسعه
 
جلسه شورای مدیران حوزه توسعه با موضوع استقرار میز خدمت
1397/09/20
با حضور مهندس نصراله زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده و مدیران حوزه معاونت توسعه ، جلسه شورای مدیران توسعه با محوریت استقرار میز خدم...
ادامه مطلب 1397/09/20 خبر معاونت توسعه
 
دسته
1397(9)