گروه
ثبت نام بیمه مکمل درمان
1397/09/29
به اطلاع همکاران گرامی می رساند جهت ثبت نام بیمه مکمل درمان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/10/3 با مراجعه به واحدهای امور اداری نس...
ادامه مطلب 1397/09/29 اطلاعیه خبر صفحه اصلی خبر معاونت توسعه
 
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب نیروی قراردادی
1397/08/26
ر راستای آزمون استخدامی قراردادی 97/05/12 جذب نیروی قراردادی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی و به منظور بررسی مدارک ، از پذیرفته شدگان ا...
ادامه مطلب 1397/08/26 اطلاعیه خبر صفحه اصلی
 
دسته
1397(9)