معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه نماینده محترم شهرستان و رییس و معاونین دانشکده علوم پزشکی بهبهان با دکتر میعادفر رییس اورژانس کشور
1400/07/27
جلسه نماینده محترم شهرستان و رییس و معاونین دانشکده علوم پزشکی بهبهان با دکتر میعادفر رییس اورژانس کشور به گزارش روابط عمومی سازما...
ادامه مطلب 1400/07/27
 
ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون
1400/07/14
ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون درجلسه ای باحضور ریاست محترم دانشکده ومعاونین بهداشت وتوسعه با فرما...
ادامه مطلب 1400/07/14
 
بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی از بیمارستان فریده بهبهانی و مرکز قلب فاطمه الزهرا (ع) و بیمارستان ولیعصر (عج)
1400/06/29
بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی از بیمارستان فریده بهبهانی و مرکز قلب فاطمه الزهرا (ع) و بیمارستان ولیعصر (عج) ...
ادامه مطلب 1400/06/29
 
بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان اشرفی آغاجاری
1400/05/25
بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان اشرفی آغاجاری روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۵/۲۴  آقای دکتر احدی ر...
ادامه مطلب 1400/05/25
 
بازدید سرزده دکتر احدی از مرکز تجمیعی شماره یک واکسیناسیون کرونا
1400/05/01
بازدید سرزده دکتر احدی از مرکز تجمیعی شماره یک واکسیناسیون کرونا دکتر رمضان احدی ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان به همراه معاون توسعه،مدی...
ادامه مطلب 1400/05/01
 
اطلاعیه شماره 8 آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99 در خصوص مصاحبه رشته های شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه
1400/03/16
اطلاعیه شماره 8 آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99 در خصوص مصاحبه رشته های شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه به اطلاع داوطلبا...
ادامه مطلب 1400/03/16
 
اطلاعیه شماره 7 دانشکده علوم پزشکی بهبهان در خصوص امتیاز کرونا داوطلبین استخدامی
1400/03/13
لینک اطلاعیه شماره 7 دانشکده علوم پزشکی بهبهان در خصوص امتیاز کرونا  داوطلبین استخدامی :  /Portals/0/kfaiaarslqvihqts.pdf روابط عمومی...
ادامه مطلب 1400/03/13
 
بازدید فرماندار محترم شهرستان بهبهان با همراهی ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی و معاونت محترم توسعه از آخرین روند آماده سازی و ساخت بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
1400/01/30
بازدید فرماندار محترم شهرستان بهبهان با همراهی ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی و معاونت محترم توسعه از آخرین روند آماده سازی و ساخت بیمارستا...
ادامه مطلب 1400/01/30