برگزاری کارگاه آموزشی توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده     
   🔵ا...

برگزاری کارگاه آموزشی توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده

برگزاری کارگاه آموزشی توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده 🔵این جلسه با حضور  امورمالی ستاد و بیمارستانها معاونت غذا ...
1400/09/30 | پوربهشتی | برگزاری کارگاه آموزشی توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها،معاونت توسعه،بیمارستان شهید زاده،بیمارستان فریده بهبهانی،فناوری اطلاعات،مدیریت تحقیقات و فناوری،بیمارستان ولیعصر | 144 | 0 نظر | print | |

برگزاری کارگاه آموزشی توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده
🔵این جلسه با حضور 
امورمالی ستاد و بیمارستانها
معاونت غذا و دارو ، درآمد و کارشناس فناوری اطلاعات بیمارستانها به درخواست معاونت غذا و دارو و مالی بیمارستانها
جهت آموزش سیستم اطلاعات بیمارستانی برگزار گردید.

 در این جلسه موضوعات کارانه، دارو و بخش های بیمارستانی توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده آموزش داده شد.

✅ پایگاه خبری و سایت رسمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان : https://behums.ac.ir/

🔷 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

نویسنده
پوربهشتی

t.bagdeli@yahoo.com
*******

پوربهشتی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو