ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون   
درجلسه ...

ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون

ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون درجلسه ای باحضور ریاست محترم دانشکده ومعاونین بهداشت وتوسعه با فرما...
1400/07/30 | پوربهشتی | ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها،معاونت توسعه،حوزه ریاست | 136 | 0 نظر | print | |

ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون
درجلسه ای باحضور ریاست محترم دانشکده ومعاونین بهداشت وتوسعه با فرماندهی محترم بسیج ناحیه بهبهان در خصوص طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و استفاده از نیروهای بسیجی در واکسیناسیون و تشکیل تیم های سیار گفتگو و تبادل نظر گردید.
💠 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

نویسنده
پوربهشتی

t.bagdeli@yahoo.com
*******

پوربهشتی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو