اطلاعیه شماره 2  

 نحوه دریافت وتکمیل فرم امتیاز کرونا  داوطلبان آزمون استخ...

نحوه دریافت و تکمیل فرم امتیاز کرونا داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99

اطلاعیه شماره 2 نحوه دریافت وتکمیل فرم امتیاز کرونا  داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99 ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و آر...
1400/01/07 | خانم بگدلی | دانشکده علوم پزشکی بهبهان فرم امتیاز کرونا داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99 | عمومی،اخبار ویژه،اطلاعیه ها،معاونت درمان،معاونت توسعه،معاونت بهداشت،بیمارستان شهید زاده،بیمارستان فریده بهبهانی،بیمارستان اشرفی،معاونت آموزشی،حوزه ریاست | 6821 | 0 نظر | print | |

اطلاعیه شماره 2

نحوه دریافت وتکمیل فرم امتیاز کرونا  داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99

ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامتی و موفقیت برای داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی مورخ 24/11/1399  به استحضار می رساند با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی ، دریافت مدارک داوطلبان معرفی شده برای بررسی در دانشکده علوم پزشکی بهبهان ، به صورت غیر حضوری و از طریق وب سایت http://behums.ac.ir انجام می شود. بدیهی است روند اجرای آن در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد .

درخصوص دریافت و نحوه ی تکمیل فرم امتیاز کرونا ضروری است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد لازم به ذکر است این فرم  صرفا توسط  آن دسته از داوطلبانی که در فرم خوداظهاری اولیه اعلام نموده اند در بخشهای درگیر مستقیم با کرونا فعالیت داشته اند و در تصوير كارنامه اوليه خود گزينه واجد شرايط بودن براي بررسي مدارك را دارا مي باشند تکمیل می شود.

تذکر 1 : مراحل تکمیل فرم کرونا ویژه داوطلبانی که در شغل محلهای این دانشکده برای بررسی مدارک معرفی شده اند و در این دانشکده نیز شاغل می باشند:

  1. دريافت فرم و تكميل اطلاعات موارد ( الف وب) توسط داوطلب (دانلود فرم)
  2. ارائه و تحویل به امور اداری واحد خدمت مربوطه بیمارستان، مرکز بهداشت و فوریتهای پزشکی
  3. تكميل جدول مندرج در فرم مربوطه توسط مسئول مستقيم و بالاترين مدير مركز بهداشت ، رئيس بيمارستان و مدير مركز فوريت پزشكي و تایید آن با توجه به مفاد بخشنامه شماره 8041 مورخ 21/10/99 وزارت متبوع
  4. ارجاع فرم مربوطه به معاونت درمان و بهداشت توسط مسئول امور اداري مربوط
  5. پس از تاييد فرم مربوطه توسط معاونت درمان و بهداشت، فرم مذكور توسط مسئول اداري واحد مربوطه در اختيار نیروی انسانی دانشگاه قرار گيرد.
  6. ارجاع فرم تكميل شده به كميته تخصصي بررسي شرايط داوطلبان توسط نیروی انسانی دانشگاه
  7. تاييد نهايي مدت قابل محاسبه براي هر داوطلب داراي امتياز كرونا و ارجاع به نیروی انسانی دانشگاه
  8. ويرايش و ثبت نتايج بر اساس مدت تاييد شده توسط كميته تخصصي در سامانه سازمان سنجش كشور

 

 

تذکر2: داوطلبانی  که در سایر دانشگاهها خدمت نموده اند و براساس خوداظهاری  مشمول امتیاز کرونا بوده اند  ،لازم است پس از تایید نهایی فرم امتیاز کرونا توسط کمیته دانشگاه محل خدمت ، نسبت به بارگزاری فرم مذکور با سایر مدارک خود در سامانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان اقدام نمایند .

نویسنده
خانم بگدلی

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خانم بگدلی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو