بررسی وضعیت پروژه های  ولیعصر (عج) 
دکتر میرشکاک مشاور عمرانی ریاست دانشگاه جن...

بازدید اقای دکتر میرشکاک مشاور عمرانی ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز از پرودکتر میرشکاک مشاور عمرانی ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز

بررسی وضعیت پروژه های  ولیعصر (عج) دکتر میرشکاک مشاور عمرانی ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز طی یک بازدید میدانی که بهمراه تیم فنی دانشگاه...
1399/12/16 | پوربهشتی | دکتر میرشکاک مشاور عمرانی ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها،معاونت توسعه،حوزه ریاست | 370 | 0 نظر | print | |

بررسی وضعیت پروژه های  ولیعصر (عج)
دکتر میرشکاک مشاور عمرانی ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز طی یک بازدید میدانی که بهمراه تیم فنی دانشگاه اهواز از پروژه‌های ولیعصر داشتند در جریان وضعیت پروژه‌ها و نحوه پیشرفت آنها قرار گرفتند.
در این بازدید معاون محترم توسعه دانشکده علوم پزشکی بهبهان جناب آقای خوبانی ،ریاست محترم دفتر فنی دانشکده مهندس منصفی و پیمانکاران پروژه بیمارستان ولیعصر نیز ایشان را همراهی کردند.
این بازدید جهت تهیه گزارش از روند پروژه و ارائه آن به دکتر ابول نژادیان ریاست دانشگاه جندی شاپور اهواز جهت رفع مشکلات فنی و مالی پروژه صورت گرفته است.
🔷 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

نویسنده
پوربهشتی

t.bagdeli@yahoo.com
*******

پوربهشتی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو