معاونت توسعه مدیریت و منابع

فراخوان همکاری پزشکان و پیراپزشکان داوطلب جهت اعزام به مناطق مورد نیاز کنترل و درمان ویروس کووید 19
1398/12/13
 فراخوان همکاری پزشکان و پیراپزشکان ارجمند داوطلب جهت اعزام به مناطق مورد نیاز کنترل و درمان ویروس کووید 19 وزارت بهداشت درمان و آم...
ادامه مطلب 1398/12/13
 
قابل توجه پذیرفته شدگان کمک پرستاری شرکتی
1398/10/28
قابل توجه پذیرفته شدگان کمک پرستاری شرکتی لطفا به منظور انجام فرآیند گزینش( تحویل و بررسی مدارک) در روز یکشنبه مورخ 98/10/29 شخصا ب...
ادامه مطلب 1398/10/28
 
اطلاعیه شماره 2 آزمون استخدامی پیمانی دانشکده علوم پزشکی بهبهان سال۹۸
1398/10/28
اطلاعیه شماره 2 قابل توجه دعوت شدگان بررسی مدارک رشته های کاردان/کارشناس فوریتها در آزمون استخدامی پیمانی  لطفا به منظور اند...
ادامه مطلب 1398/10/28
 
اطلاعیه شماره 1 آزمون استخدامی پیمانی دانشکده علوم پزشکی بهبهان سال98
1398/10/22
باسمه تعالی پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک  آزمون استخدامی مورخ  30/08/98 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضرور...
ادامه مطلب 1398/10/22
 
ثبت نام بیمه مکمل درمان
1397/09/29
به اطلاع همکاران گرامی می رساند جهت ثبت نام بیمه مکمل درمان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/10/3 با مراجعه به واحدهای امور اداری نس...
ادامه مطلب 1397/09/29
 
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب نیروی قراردادی
1397/08/26
ر راستای آزمون استخدامی قراردادی 97/05/12 جذب نیروی قراردادی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی و به منظور بررسی مدارک ، از پذیرفته شدگان ا...
ادامه مطلب 1397/08/26
 
دریافت کارت ورد به جلسه آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی
1397/07/23
داوطلبان شرکت کننده در آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی می توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/5/9تا یک ساعت ...
ادامه مطلب 1397/07/23
 
اطلاعیه شماره 8 اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمانی رشته های دارای مصاحبه
1397/07/23
بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی 1396/10/1 دانشکده علوم پزشکی در رشته های دارای مصاحبه اعلام می گردد ، جهت مشاهده اسامی ...
ادامه مطلب 1397/07/23