معاونت توسعه مدیریت و منابع

اطلاعیه شماره 6 اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمانی
1397/07/23
بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان نهاییآزمون استخدامی پیمانی 1396/10/01دانشکده علوم پزشکی بهبهان در رشته محل های مورد نیاز به جز رشته های دارای...
ادامه مطلب 1397/07/23
 
اطلاعیه شماره 7 اسامی داوطلبین واجد شرایط آزمون استخدامی پیمانی
1397/07/23
بدینوسیله اسامی داوطلبین واجد شرایط برای انجام مصاحبهآزمون استخدامی پیمانی 1/10/1396دانشکده علوم پزشکی بهبهان در رشته محل دارای مصاحبه پس ا...
ادامه مطلب 1397/07/23
 
اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی پیمانی
1397/07/23
به استناد موافقت نامه دبیر هسته مرکزی گزینش وزارت متبوع مبنی بر به کارگیری پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی مورخ 1396/10/01 در رسته های ...
ادامه مطلب 1397/07/23
 
اطلاعیه شماره 8 اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمانی رشته های دارای مصاحبه
1397/07/23
بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی 1396/10/1 دانشکده علوم پزشکی در رشته های دارای مصاحبه اعلام می گردد ، جهت مشاهده اسامی ...
ادامه مطلب 1397/07/23
 
دریافت کارت ورد به جلسه آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی
1397/07/23
داوطلبان شرکت کننده در آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی می توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/5/9تا یک ساعت ...
ادامه مطلب 1397/07/23
 
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب نیروی قراردادی
1397/08/26
ر راستای آزمون استخدامی قراردادی 97/05/12 جذب نیروی قراردادی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی و به منظور بررسی مدارک ، از پذیرفته شدگان ا...
ادامه مطلب 1397/08/26
 
ثبت نام بیمه مکمل درمان
1397/09/29
به اطلاع همکاران گرامی می رساند جهت ثبت نام بیمه مکمل درمان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری 1397/10/3 با مراجعه به واحدهای امور اداری نس...
ادامه مطلب 1397/09/29
 
تجدید مناقصه انجام کلیه امور مدیریتی مربوط به تأمین نیروی انسانی خدمات، نگهبان، تنظیفات، تلفنخانه، تأسیسات، ناظم/ناظمه خوابگاه های خواهران و برادران و سایر امور خدماتی»
1398/08/21
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد: جهت « انجام کلیه امور مدیریتی مربوط به تأمین نیروی انسانی خدمات، نگهبان،...
ادامه مطلب 1398/08/21