معاونت توسعه مدیریت و منابع

برگزاری کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی
1400/08/11
برگزاری کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی اولین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۰ به ریاست آقای دکتر احدی ریاست محترم دانشکده ...
ادامه مطلب 1400/08/11
 
دومین جلسه کمیته اشتغال دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار گردید
1400/08/11
دومین جلسه کمیته اشتغال دانشکده علوم پزشکی بهبهان برگزار گردید روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۸/۱۰ جلسه ای به ریاست آقای دکتر احدی سرپرست دانش...
ادامه مطلب 1400/08/11
 
جلسه نماینده محترم شهرستان و رییس و معاونین دانشکده علوم پزشکی بهبهان با دکتر میعادفر رییس اورژانس کشور
1400/07/27
جلسه نماینده محترم شهرستان و رییس و معاونین دانشکده علوم پزشکی بهبهان با دکتر میعادفر رییس اورژانس کشور به گزارش روابط عمومی سازما...
ادامه مطلب 1400/07/27
 
ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون
1400/07/14
ساماندهی و برنامه ریزی نیروهای بسیجی جهت تیم های سیار واکسیناسیون درجلسه ای باحضور ریاست محترم دانشکده ومعاونین بهداشت وتوسعه با فرما...
ادامه مطلب 1400/07/14
 
بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی از بیمارستان فریده بهبهانی و مرکز قلب فاطمه الزهرا (ع) و بیمارستان ولیعصر (عج)
1400/06/29
بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی از بیمارستان فریده بهبهانی و مرکز قلب فاطمه الزهرا (ع) و بیمارستان ولیعصر (عج) ...
ادامه مطلب 1400/06/29
 
بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان اشرفی آغاجاری
1400/05/25
بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان اشرفی آغاجاری روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۵/۲۴  آقای دکتر احدی ر...
ادامه مطلب 1400/05/25
 
بازدید سرزده دکتر احدی از مرکز تجمیعی شماره یک واکسیناسیون کرونا
1400/05/01
بازدید سرزده دکتر احدی از مرکز تجمیعی شماره یک واکسیناسیون کرونا دکتر رمضان احدی ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان به همراه معاون توسعه،مدی...
ادامه مطلب 1400/05/01
 
اطلاعیه شماره 8 آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99 در خصوص مصاحبه رشته های شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه
1400/03/16
اطلاعیه شماره 8 آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه 99 در خصوص مصاحبه رشته های شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم و کارشناس شبکه به اطلاع داوطلبا...
ادامه مطلب 1400/03/16